Aktivity

AmazilaProcesyAmazila nabízí mnohem víc, než prostou evidenci aktivit. Kromě záznamů z jednání, záznamů o průběhu obchodního případu lze ke každému bodu aktivity zadávat čas věnovaný aktivitě (dny, hodiny až do úrovně minut) a peníze získané / vynaložené konkrétní činností.

A když potřebujete hlídacího psa? Amazila umožňuje ke každému bodu aktivity přiřadit termín připomenutí. Ve správný čas Amazila odešle na zadané e-mailové adresy upozornění a podle zadání bude připomínku opakovat v určených intervalech až do ukončení obchodního případu.

Tento princip je také používán pro opakované a dlouhodobé termíny servisních činností. Stačí nastavit termín připomenutí (např. za rok) a Amazila vám ve vhodný čas připomene co je třeba vykonat.

Je pochopitelné, že všechny aktivity na jedné hromadě jsou nepřehledné a zmatečné. Proto je výhodné si všechny aktivity uspořádat do kategorií. Stejně tak je snadné získat přehled všech aktivit ke konkrétnímu zákazníkovi, dodavateli, spolupracující společnosti, nebo kolegovi. Stačí v přehledu vizitek zvolit zobrazení aktivit pro vybranou vizitku.