e-mailové notifikace

AmaEmailpropojení Amazily se světem e-mailů je na mnoha místech. Některé informace jsou prostřednictvím e-mailů odesílány automaticky, některé na pokyn obsluhy. Kombinací je automatické odesílání e-mailů podle nastavených parametrů.

E-mailové notifikace zúčastněným osobám a automatické upozornění na termín kontroly je uplatněno jak na záznamech o aktivitách, tak na úkolech. Samozřejmostí jsou notifikace v komentářích.
  • Komentáře: automaticky jsou odesílány notifikace při vzniku nového komentáře a při změně textu komentáře.
  • Úkoly: automaticky je úkol odeslán v termínu zadaném v atributu „Kontrola“. Současně je  podle nastavení nastaveno automatické opakované připomenutí podle atributu „Posunout kontrolu“.
  • Úkol: uživatel může kdykoli odeslat úkol e-mailem akcí Odeslat e-mail řešiteli a informovat buď o přidělení úkolu, nebo urgovat řešení, případně si vyžádat informaci o stavu řešení.
  • Body aktivit: každý jednotlivý bod aktivity můžete kdykoli odeslat e-mailem na potřebné adresy. Přednastavené adresy jsou převzaty z parametrů aktivity, navíc můžete doplnit libovolné další adresy

EmailBodA

  • Body aktivit: automaticky je odesílána informace o bodu aktivity podle termínu zadaném v parametru „Datum připomenutí“ a opakovaný e-mail je odesílán v intervalech podle parametru „Posunout připomenutí“.