Kategorie událostí

KategorieKaždá událost je jeden příběh, jedna kniha.
Jako je vhodné si knihy uspořádat podle žánrů, je vhodné kategorizovat si události. Zvyšuje to přehlednost, usnadňuje sdílení a dohledatelnost informací

Všechny události můžete snadno organizovat podle vlastních kategorií. Kategorii si pojmenujte podle svých zvyklostí a potřeb. Např. „Obchodní jednání“, „Porady“ etc.

Pokud máte právě jednu kategorii, Amazila při vytvoření nové aktivity ihned vytvoří doklad a nemusí se ptát, v jaké kategorii chcete doklad vystavit. Pokud budete mít kategorií více, Amazila se před vystavením dokladu zeptá, v jaké kategorii má být doklad vytvořen.

  • Tip: nový doklad můžete vytvořit i z přehledu kategorií. V tom případě se Amazila nemusí ptát na kategorii a vytvoření dokladu je rychlejší.

Doklady, které pořídíte, budou číslovány podle pravidel, které můžete mít ke každé kategorii vlastní. Výsledné číslo bude složeno z předpony, pořadového čísla a přípony. V předponě a příponě můžete využít konvence číslování podle

  • Dne – zadejte DD
  • Měsíce – zadejte MM
  • Roku – zadejte YY, nebo YYYY
  • Můžete zadávat i potřebné kombinace. Vyzkoušejte si například zadání předpony YYMMDD.

Pro každou kategorii můžete přiřadit PZO (Přímo zodpovědnou osobu). Tato osoba bude předvyplněna na každém novém záznamu o události, kde ji můžete pohodlně změnit v případě potřeby. Můžete také využít přidělení PZO ke kategorii v tom smyslu, že o tuto kategorii se stará a udržuje zde pořádek konkrétní osoba.

NewKategorie

  • Všechna obchodní jednání můžete zapisovat v jedné kategorii obchodních jednání.
    Ovšem snadno můžete vytvořit kategorie pro každého obchodníka samostatně a mít detailní přehled po odpovědných osobách.
    Stejně snadno můžete vytvořit kategorie podle různých druhů obchodních jednání a činností.