Mějte radost ze svých výsledků

clock500Po zadání 3 jednoduchých záznamů

 • Aktivita
 • Bod aktivity
 • Časový záznam

můžete získat podrobné informace o času, penězích a množství materiálu spotřebovaného v souvislosti s realizací projektů a zakázek. S výhodou lze použít členění sumací podle roků, týdnů, dnů, klientů, PZO (přímo odpovědných osob), pracovníků, nebo KTG (kategorií aktivit).

Vstupní informace jsou zadávány na několika důležitých místech:

 • Aktivita může mít zadáno, ke kterému klientovi se vztahuje. Údaj je vkládán do položky Klient ve formuláři aktivity.
 • Aktivita může mít zadáno, kdo je za danou aktivitu zodpovědný. Údaj je vkládán do položky PZO (přímo odpovědná osoba) ve formuláři aktivity.
 • Každý bod aktivity může mít zadáno datum, kdy byl bod realizován. Údaj je vkládán do položky Datum ve formuláři bodu aktivity. Pokud tento údaj není zadán, pak do vyhodnocení je přebírán z pole Začátek ve formuláři aktivity.
 • Každý bod aktivity může mít zadán
  • příjem peněz
  • výdaj peněz
  • druh měny
  • množství
  • měrnou jednotku.
   Tyto údaje jsou vkládány ve formuláři bodu aktivity na záložce Ceny.
 • Každý časový záznam může mít vlastní popis upřesňující aktivitu a datum s časem zahájení a konce práce na konkrétní činnosti. Pokud časový záznam nemá zadaný konec práce, pak do vyhodnocení není zahrnut.
 • Každý časový záznam může mít vazbu na bod aktivity. Pokud je časový záznam vytvářený z přehledu bodů aktivit, jsou vazby doplňovány automaticky. Doplnit, nebo změnit vazbu lze snadno ve formuláři časového záznamu na záložce Vazby.

sumace

Agregační funkce všechny vstupní informace vyhodnocují a sestavují efektivní přehledy pro elegantní vyhodnocení aktivit. Funkce

 • Sumace Den
 • Sumace Týden

vyhodnocují časové záznamy podle pracovníků. Pro každého pracovníka a den (nebo týden) je zobrazen jeden součtový řádek s informací kolik dnů, hodin a minut bylo odpracováno.

Další akce

 • Sumace
 • Sumace Rok
 • Sumace KTG
 • Sumace KTG Rok

vyhodnocují informace z bodů aktivit. Pro každou aktivitu, měnu a měrnou jednotku je zobrazen jeden součtový řádek s informací kolik dnů, hodin a minut bylo odpracováno, v jakém množství a kolik peněz bylo přijato, nebo vydáno při dané aktivitě.

 • Pokud je akce Sumace zvolena v přehledu vizitek, budou vyhodnoceny aktivity, kde je aktuální vizitka na aktivitě zadána jako klient, nebo PZO (přímo zodpovědná osoba).

Pokud zvolíte sumaci s označením Rok, budou záznamy navíc rozděleny podle roků uvedených v položce Datum u bodu aktivity.

Zatímco akce

 • Sumace
 • Sumace Rok

vyhodnocují informace ze všech aktivit, akce

 • Sumace KTG
 • Sumace KTG Rok

vyhodnocují informace z aktivit pro aktuální kategorii aktivit.

V přehledu sumací máte k dispozici další akce

 • Sumace celkem: zde jsou sečteny údaje za všechny aktivity, měny i měrné jednotky.
 • Sumace měny: zde jsou sečteny údaje za všechny aktivity a měrné jednotky s mezisoučty za měny.
 • Sumace MJ: zde jsou sečteny údaje za všechny aktivity a měny s mezisoučty podle měrných jednotek.
 • Sumace: zde jsou sečteny údaje za všechny aktivity s mezisoučty podle měrných jednotek a měny.

sumace11