Ovládněte svůj čas

CasPenizeMezi skvělé funkce Amazily patří možnost evidence času práce na jednotlivých aktivitách a úkolech.

Amazila dokáže nejenom měřit dny, hodiny a minuty věnované konkrétní aktivitě a úkolu, umí i vyhodnotit kolik vás aktivita stála peněz, případně kolik tedy máte klientovi či zákazníkovi vyúčtovat

Je užitečné vědět, kolik času jste věnovali projektu,
zakázce. A zamyslet se nad tím, kolik času jste věnovali sobě, rodině.

V každém přehledu máte k dispozici sadu akcí související s měřením času.

TimerStarttato akce spustí měření času v závislosti na aktuálním (vybraném) záznamu. Pokud tedy víte, že budete pracovat pro konkrétního zákazníka, stačí jeho vizitku vyhledat v přehledu vizitek a spustit akci Čas: start. Spuštěním této akce dojde k automatickému ukončení předchozího měření, pokud bylo spuštěno. Nemusíte tedy nejdříve ukončit spuštěné měření. Pokud spustíte měření z bodu aktivity, bude automaticky časový záznam navázán i na aktivitu a navíc bude měření navázáno i na vizitku klienta z hlavičky aktivity.
Automatické vazby mohou být k

  • Vizitkám
  • Úkolům
  • Aktivitám
  • Bodům aktivit

TimerStartBVtato akce spustí měření času bez jakékoli vazby na aktuální postavení v Amazile. Akci můžete s výhodou použít zejména v situaci, kdy nemáte čas na dohledání vazby. Např. telefon, rychlý dotaz od kolegy etc.
Pokud budete vazbu potřebovat, můžete ji doplnit v klidu později.

TimerEditakce je podobná předchozí akci „Čas bez vazby: Start“. Opět spustí měření času bez jakékoli vazby na aktuální postavení v Amazile. Navíc ihned otevře formulář, kde můžete nejenom doplnit potřebné vazby, můžete ihned doplnit popis činnosti.  Akci můžete s výhodou použít zejména v situaci, kdy dojde k přerušení činnosti např. telefonním hovorem a do textu chcete ihned zaznamenat hlavní body rozhovoru.
Samozřejmě lze všechny vazby a popis doplnit (změnit) v klidu kdykoli později.
TimerStop

akce ukončí spuštěné měření času

 

Tip: všechny funkce jsou dostupné ve volbě Akce. Přidejte si na panel akcí tu, která vám vyhovuje nejvíc.

TimerAakce

Pro vyhodnocení časových záznamů je k dispozici celá řada způsobů:

  • Samostatný přehled „Časové záznamy“ s bohatými možnostmi filtrace, třídění a definice způsobů zobrazení.
  • Akce Sumace Den vyhodnocuje odpracované činnosti podle pracovníků za jednotlivé dny.
  • Akce Sumace Týden vyhodnocuje odpracované činnosti podle pracovníků za jednotlivé týdny.
  • Akce Sumace vyhodnocuje činnosti podle aktivit, měrných jednotek a měn. Tato akce je dostupná v přehledu Kategorií aktivit, Aktivit, Událostí a Vizitek. V případě spuštění akce z přehledu vizitek jsou vyhodnocovány aktivity, kde aktuální vizitka vystupuje v roli klienta, nebo přímo odpovědné osoby (PZO).
  • Akce Sumace Rok navíc vyhodnocuje činnosti i podle roků.
  • Akce Sumace KTG a Sumace KTG Rok vyhodnocuje činnosti spadající do aktuální kategorie aktivit.