Oxygen – požadavky řešíte levou zadní

Plocha Oxygen nabízí přehledně uspořádané informace o aktuálních požadavcích, úkolech a obchodních aktivitách. Jsou k dispozici formuláře pro rychlé a jednoduché zadání aktivit, plnění běžných úkolů, úkolů projektů, požadavků klientů etc.

 

 

 

 

Na prvním panelu vlevo jsou zobrazeny vizitky

Jedná se o seznam společností, kontaktních osob zaměstnanců etc.
Všechny údaje o svých kontaktech máte šikovně na jednom místě.
Tento panel je možné opakovaným stisknutím tlačítka Vizitky skrýt / zobrazit. To je výhodné zejména pro užší monitory, kde není dostatek prostoru na šířku.
Po výběru vizitky, se kterou chcete pracovat můžete tento panel skrýt a získat větší prostor na monitoru pro práci s dalšími informacemi.

Na druhém panelu je zobrazen seznam aktivit

Aktivitou může být projekt, trvalá činnost, jednorázový požadavek etc. V obecném smyslu je aktivitou jakákoli činnost,  která vyžaduje pozornost.

Podle potřeby lze zadávat popisné údaje, datum aktivity, fázi obchodního případu stav řešení požadavku, předpokládaný finanční objem a další parametry.
Mnoho obvyklých a praktických údajů, které lze k aktivitám zadávat můžete snadno doplnit libovolným množstvím vlastních položek.

Všechny aktivity můžete snadno organizovat podle vlastních kategorií. Kategorii si pojmenujte podle svých zvyklostí a potřeb. Např. „Obchodní jednání“, „Porady“ etc.

Ke každé aktivitě můžete přiřadit

 • klienta
 • libovolný počet účastníků
 • PZO (Přímo Zodpovědnou Osobu)
 • zakázku, projekt, nebo obecný nákladový okruh
 • štítek

Na třetím panelu jsou body aktivit

Body představují dílčí etapy, kroky, nebo úkoly vybrané aktivity.
Tento panel má tři záložky

 • Body: na této záložce jsou zobrazeny body vybrané aktivity. Při vybrání aktivity je systém automaticky přepnutý na tuto záložku.
 • Body všech aktivit: na této záložce jsou zobrazeny body všech zobrazených aktivit.
 • Nová aktivita: na této záložce je zobrazen základní formulář pro rychlé zadání nové aktivity. Pro založení nové aktivity je nutné vyplnit tři pole:
  • Kategorie aktivity. V tomto poli je přednastavena naposledy použitá kategorie
  • Název nové aktivity
  • Název nového bodu vkládané aktivity

Pokud je na prvním panelu vizitek vybrána vizitka, bude k nové aktivitě automaticky přiřazena na pozici klienta, případně účastníka. O vybrané vizitce je zobrazena informace v horní liště plochy

Na čtvrtém panelu jsou položky vybraného bodu aktivity

Položky představují záznamy o odvedené práci a lze je chápat i ve smyslu Timesheets a Expenses v klasické evidenci úkolů.
Obsah tohoto panelu je závislý na výběru aktivity a bodu aktivity v předchozích panelech:

 • Pokud není vybrána aktivita, je panel položek prázdný a obsahuje pouze informaci „Není vybrána aktivita“.
 • Pokud je vybrána aktivita a není vybraný bod aktivity, je zde zobrazen formulář pro rychlé zadání nového bodu vybrané aktivity. V záhlaví panelu je informace o kontaktu na přímo zodpovědnou osobu (PZO), která bude přiřazena k novému bodu. Kliknutím na zobrazený kontakt lze vybrat jinou PZO pro nový bod.
 • Pokud je vybrána aktivita a vybraný bod aktivity, je zde zobrazen seznam položek bodu aktivity a současně formulář pro zadání nového bodu.

Plocha je vybavena praktickými filtry pro rychlé získání potřebných informací.
V horní části je panel filtrů pro snadné zadání podmínek zobrazení informací. Tento panel lze opakovaným stisknutím tlačítka skrýt / zobrazit a získat tak větší prostor pro zobrazení informací.

Vyzkoušejte si Amazilu zdarma