Pošlete Chaos tam, kam patří

ChaosxPZO

bylo, nebylo, za devatero horami a devatero řekami, v dobách, kdy ptáci žili v moři, ryby létaly v oblacích a savci chodili po houbách

měli čtyři bratři továrnu na výrobu problémů.
Bratři se jmenovali

  • Každý
  • Někdo
  • Kdokoli
  • Nikdo

 

Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý úkol

  • Každý si byl jistý, že to Někdo udělá
  • mohl to udělat Kdokoli, ale Nikdo to neudělal
  • Někdo se rozzlobil, přece to byla práce pro Každého
  • Každý si myslel, že by to mohl udělat Kdokoli, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá
  • Nakonec Každý obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl udělat Kdokoli

A tehdy stvořil člověk svého pomocníka a dal mu jméno PZO.
A viděl Člověk, že je to dobré.
A časy úspěchu přicházely.

PZO
Přímo Zodpovědná Osoba

Ten příběh, ani princip PZO není nový.
Příběh mnozí slyšeli v různých podobách na nespočetných školeních s tématem produktivita a organizace týmů.
PZO používají úspěšné společnosti mnoho let.

V Amazile
najdete zdatného pomocníka který efektivně využívá princip PZO.
Každou událost a každý úkol můžete doplnit informací, kdo je přímo zodpovědný za řešení. Z druhé strany je ke každé osobě rychlé a snadné zobrazení informace k aktivitách, které daná osoba řešila, případně v jakém stavu jsou aktuálně rozpracované úkoly. Současně jsou zobrazovány informace o rentabilitě aktivit a spotřebovaném čase.
V Amazile
je princip PZO doplněn o e-mailové notifikace: můžete se spolehnout, že všichni zainteresovaní budou o tématu informováni stejně jako vy budete mít ihned informace o všech reakcích, dalším námětech a průběhu plnění úkolu.

Ve formuláři stačí zadat vizitku Přímo zodpovědné osoby

ResitelPZO

 

Pokud úkoly a aktivity jsou v určité kategorii obvykle přiděleny konkrétní PZO, můžete s výhodou tuto osobu přednastavit v odpovídající kategorii a ušetřit čas: není třeba zadávat PZO vždy znovu, Amazila správnou osobu doplní automaticky:

PZOKate

Někdy je užitečné v konkrétní kategorii událostí PZO nezadávat. Aby v takovém případě zbytečně nebyl uživatel zdržován, můžete si v kategorii upravit formulář tak, že pole s PZO nebude zobrazováno.

Sablony

V některých situacích je vhodné, aby PZO události bylo zadáno, ale uživatel neměl možnost PZO měnit, nebo dokonce zrušit. V takovém případě je možné na kategorii události přednastavit PZO a pro příslušné uživatele připravit formulář události bez pole PZO.

Stejně snadno, jako skrýt pole PZO na události, je možné do formuláře přidávat další pole, která budete v praxi potřebovat. Stačí si vlastní pole nadefinovat a přidat na formulář.

Podle potřeby pro určité kategorie, uživatele… etc. Kombinací Amazila poskytuje opravdu mnoho. Je to snadné, že?

Sloupce