Sdílené komentáře

Komentdnešní doba je rychlá a dynamická, všechno se kolem nás proměňuje s nebývalou rychlostí. Odpovídajícím způsobem doba vyžaduje i rychlou komunikaci.

Nestačí si chvilkový nápad, dotaz, komentář poznamenat. Je nutné zachytit kontext a informovat všechny zainteresované osoby. Ať už zákazníka, dodavatele, spolupracovníky, nebo kooperující společnost.

V samostatném přehledu komentářů máte k dispozici přehled všech komentářů. Využijte kompletní sílu nástrojů pro zobrazení, třídění a filtrování v Amazile. Snadno získáte informace o všech podnětech, které mají vztah k určité události. Navíc je možné komentáře zobrazit z přehledů Úkolů, Aktivit, Bodů aktivit, Timesheets, Časových záznamů a Vizitek. V takovém případě budou ihned zobrazeny komentáře související s aktuálním (vybraným) záznamem.

Všechny komentáře je možné sdílet podle potřeby:

  • veřejný komentář: tento komentář bude viditelný všem uživatelům
  • neveřejný komentář: tento komentář bude viditelný pouze pro autora
  • sdílený komentář: komentář bude viditelný v prostředí Amazily všem vyjmenovaným uživatelům
  • formou e-mailové notifikace bude s komentářem seznámen i ten, kdo je mezi vyjmenovanými kontakty, přestože není uživatelem Amazily a nemá tedy do prostředí vaší Amazily přímý přístup.

E-mailová notifikace bude automaticky odeslána na kontakty zadané ve sdílení komentářů vždy při novém komentáři, při změně textu komentáře a při doplnění kontaktu do seznamu sdílených kontaktů.