Šest panelů v Amazile

Pracovní plochy v Amazile jsou organizovány do šesti panelů.

Šest panelů v Amazile

Šest panelů v Amazile (podívejte se na video)

 1. Tlačítko Amazila
  Slouží k rychlému přechodu na jinou plochu
 2. Přehledy
  Zde je seznam všech přehledů dostupných v aktuální ploše
 3. Reporty a pohledy
  Pro každý přehled můžete snadno vytvářet libovolné množství reportů.
 4. Panel akcí
  Pro každý přehled je možné využít seznam akcí. Na panelu jsou připojeny pouze některé. Přidávat a odebírat akce z panelu lze snadno v přehledu Akce
 5. Inteligentní hledání
  Nástroj pro velmi rychlé vyhledání informací v aktuálně zobrazeném přehledu.
 6. Panel pro práci

Standardně je v systému přednastaveno několik ploch. Typicky

 • Kontakty
  Zde jsou soustředěny přehledy, které se týkají práce s vizitkami a kontakty
 • Události
  Na této ploše jsou přehledy Aktivit, Úkolů, Nabídek, Příležitostí a podobně. Vše pro aktivní práci s událostmi
 • Dokumenty
  Plocha kromě přehledu dokumentů obsahuje přehled odeslané a příchozí pošty.
 • Konfigurace
  Tato plocha obsahuje přehled uživatelů, rolí, definici práv, definici vlastních pracovních ploch a další možnosti nastavení systému
 • Můj profil
  Zde se můžete odhlásit ze systému, nebo změnit své uživatelské heslo

Po přihlášení do Amazily jste okamžitě v jedné z pracovních ploch.
Jinou plochu můžete snadno a rychle zvolit tak, že kliknete na tlačítko Amazila

Tlačítko Amazila

Tlačítko Amazila

V zobrazené nabídce pak můžete kliknutím přejít na jinou plochu.

Nabídka ploch v Amazile

Nabídka ploch v Amazile

Nastavte si vlastní plochy, aby vaše práce s Amazilou byla přizpůsobena vašim potřebám.

Můžete se podívat na videu, jak je to snadné.

Nebo si zde přečíst e-book.

Komentáře jsou zakázány.