Tajemství složené plochy

slozploObchodní kancelář pro náročné

Řešení obchodních případů

okancl600

Všechno pěkně vedle sebe.
Okna už se nemusí hromadit a schovávat jedno před druhým.
Amazila třídí informace a nabízí je v přehledné složené ploše činností.
Vy můžete jediným pohledem zjistit vše potřebné k úspěšnému řízení obchodních procesů.

Pohodlně z jednoho místa

plochac1

Plocha činností nabízí pohled na aktivity a obchodní případy ze všech potřebných úhlů pohledu.

Současně můžete v komentářích vést dialog o průběhu řešení.
Máte i přehled o úkolech, které se vztahují k aktivitě, nebo obchodnímu případu.
Jedním kliknutím snadno zahájíte měření času a získáte detailní informace o časové náročnosti všech činností.

Zobrazte si to, co je důležité

V levém horním rohu plochy činností máte k dispozici dvě zaškrtávací políčka.

volbaaop1

Zaškrtnutím můžete zvolit zobrazení aktivit, nebo obchodních případů.
Současným zaškrtnutím zobrazíte všechny činnosti.

Soustřeďte se na činnosti, které se Vás týkají

promne

Při zaškrtnutém políčku budou zobrazeny činnosti, které mají přiřazenou vizitku přihlášeného uživatel.
Pokud políčko není zaškrtnuté, jsou činnosti zobrazené bez ohledu na uživatele.
V systému oprávnění je možné nastavit, zda konkrétní uživatel má povoleno zobrazovat činnosti ostatních uživatelů.

Včera, dnes a zítra

Jednoduchým zadáním dvou dat získáte přehled o činnostech pro požadované období.

obdobi

Budou zobrazeny činnosti, které patří datumově do zadaného intervalu. Jsou porovnávány tyto údaje:

 • Datum začátku a konce aktivity, nebo obchodního případu
 • Datum bodů a datum připomenutí bodů
 • Datum zahájení, termín ukončení a datum kontroly úkolů.

Stejně tak jsou zobrazovány činnosti, které mají zadáno opakování a v požadovaném období se opakovaná činnost vyskytuje.

Tlačítko „aktualizovat“ v obvyklých situacích není nutné stisknout. Systém se snaží udržovat zobrazované informace aktuální. Pokud změníte data počátku a konce období bez dalšího kliknutí na některý z ovládacích prvků, je kliknutí na tlačítko aktualizace vhodné.

Nové snadno a rychle

V horní části zobrazeného seznamu činností je možné kliknutím založit novou činnost. Po uložení nové činnosti bude automaticky přidán první bod k této činnosti

newop

Pokud je nastaveno zobrazení Obchodních případů, bude k bodu nastavena fáze „Obchodní případ založen“.
Pokud bude nastaveno zobrazení aktivit, nebo činností, bude založený bod bez přidělené fáze obchodního případu. V každém případě bude k bodu přiřazeno aktuální datum a kdykoli můžete nový bod opravit kliknutím na zobrazený název.

Pro rychlé zadání nového bodu stačí zadat název bodu a kliknutím na tlačítko bod uložit. Pole pro zadání nového bodu budou zobrazena v případě, že bude v seznamu činností vybraná požadovaná činnost.

newop1

Stejně snadné a rychlé je vložení nového úkolu. Stačí mít vybraný bod, ke kterému má být úkol přidán a po zadání názvu nového úkolu kliknutím úkol uložit.

Činnosti pro konkrétního klienta

V případě, že ve spodní části plochy máte zobrazený přehled vizitek, můžete snadno vybrat další parametr, který Vám pomůže zobrazit činnosti podle zákazníků.

plochavizitek

Můžete vybrat způsob zobrazení pro dvě varianty:

  1. Pro seznam vizitek:
   k přehledu klientů můžete mít vytvořený libovolný počet pohledů (seznamů) podle vlastních kriterií. Například podle regionu, štítků, společností, objemu obchodu etc. Pro vybraný seznam budou zobrazeny činnosti.
  2. Pro aktuální vizitku:
   při této volbě budou zobrazeny činnosti pro vybranou vizitku.

Když změníte nastavení v přehledu vizitek, bude změna v ploše činností provedena automaticky při změně nastavení některého z parametrů. Pokud chcete aktualizaci zobrazení provést ihned, můžete využít tlačítko „Aktualizovat“.
To je výhodné zejména v situaci, kdy

 • máte nastaveno zobrazení Pro aktuální vizitku a posunete kurzor na jiný řádek přehledu vizitek
 • máte nastaveno zobrazení Pro seznam vizitek a změníte filtr přehledu vizitek (volbou jiného pohledu, nebo inteligentním filtrem).

volbavizitek

 

Jednoduše hlavní čísla

V panelu činností je vždy zobrazeno grafické znázornění finančního objemu obchodních případů a aktivit pro zadané parametry v panelu.

grafop

Hodnoty jsou sčítány z jednotlivých aktivit a obchodních případů. Předpokládaný zisk je hodnota z jednotlivých činností a může být zadána na obchodních případech i na aktivitách. Pipe line je hodnota podle fáze obchodního případu (a uplatní se tedy pouze pro obchodní případy):

 1. Loss (0 %)
 2. Obchodní případ založen (0 %)
 3. Odeslaná nabídka (30 %)
 4. Jednání o nabídce (50 %)
 5. Smlouva k podpisu (75 %)
 6. Win (100 %)

Rychlá komunikace je klíčem k úspěchu

Jednoduše napište komentář k činnostem a můžete touto formou diskutovat se svými spolupracovníky.
Po uložení komentáře je automaticky odesílána e-mailová notifikace.

Tlačítko pro uložení komentáře bude aktivní, jakmile začnete psát text komentáře.

Pod textem komentáře je možné zadávat, k čemu se nový komentář vztahuje.

komentare

Jsou k dispozici čtyři možnosti uložení komentáře:

 • k činnosti: zaškrtnout volbu lze pokud je vybrána činnost (aktivita, nebo obchodní případ)
 • k bodu: zaškrtnout volbu lze pokud je vybrán bod činnosti
 • k úkolu: zaškrtnout volbu lze pokud je vybrán úkol
 • k přehledu: komentář bude připojen k aktuálnímu záznamu dolního přehledu.

Komentáře se ukládají jako veřejné, bez vyplněného seznamu sdílení.

K dispozici máte i možnost kliknutím na text „Zobrazit komentáře v přehledu“ zobrazit si všechny komentáře.

Zobrazený přehled obsahuje komentáře, kde

 • přihlášený uživatel je autorem komentáře
 • nebo přihlášený uživatel je v seznamu sdílení komentáře
 • nebo seznam sdílení komentáře je prázdný a komentář je nastaven jako veřejný.

Je důležité vědět, kolik času jste potřebovali na řešení obchodního případu

 

merenicasu

Stisknutím tlačítka Zahájit měření času bude automaticky ukončeno měření času předchozí činnosti a zahájeno měření času pro aktuálně vykonávanou činnost.
Zobrazením časových záznamů v přehledu můžete jednotlivá měření času kontrolovat, upravovat a doplňovat.
Zde také máte k dispozici týdenní a denní přehledy o časové náročnosti jednotlivých činností.

Tip než začnete s Amazilou

Užitečnou vlastností je možnost zadávat ke každému bodu činnosti termín připomenutí. Ve správný čas Amazila odešle na zadané e-mailové adresy upozornění a podle zadání bude připomínku opakovat v určených intervalech až do ukončení obchodního případu, nebo aktivity.
Tento princip je také používán pro opakované a dlouhodobé termíny servisních činností. Stačí nastavit termín připomenutí (např. za rok) a Amazila vám ve vhodný čas připomene, co je třeba vykonat.

Ke každé aktivitě je možné přiřadit vlastní parametry opakování. Pro opakování můžete zvolit periodu

 • Den
 • Týden
 • Měsíc

opakovani

Vždy je možné zadat kolikátý den / týden / měsíc má být aktivita opakována a kdy má být opakování ukončeno.

Užijte si kouzlo složené plochy pro řízení obchodních případů, aktivit a úkolů.
Stačí vyplnit dva údaje.
Obratem získáte přístup k Vaší Amazile.
Zdarma a na neomezenou dobu.

Spoluprace500